Sobotní adventní dílničky

V sobotu 16. 12. proběhly tradiční adventní dílničky pro děti a rodiče. Děkujeme všem rodičům, kteří se podíleli na organizaci. Foto z akce zde.

2017-12-16

Den otevřených dveří

Zveme Vás na den otevřených dveří, který se koná ve středu 20. 12. 2017.

2017-12-07

Vánoční dílničky pro děti a rodiče

Zveme vás na tradiční vánoční dílny pro děti a rodiče, které se konají v sobotu 16. 12. 2017. Více informací v naleznete v pozvánce.

2017-12-05

Volby do ŠKOLSKÉ RADY

Základní škola Pardubice-Svítkov, Školní 748

Vážení zákonní zástupci,

V úterý 9.ledna 2018 se konají v naší škole třídní schůzky. Součástí programu jsou též VOLBY do Školské rady z řad zástupců rodičů. Volby budou probíhat od 16.30 do 19.00 hodin v budově školy (I. patro – galerie). Hlasovací lístek, na kterém jsou uvedené informace k volbě, posíláme po Vašich dětech. Těšíme se na Vaši účast a věříme, že volby do školské rady podpoříte. Hlasovací lístky budou popř. k dispozici i u volební urny.

Kandidáti z řad zákonných zástupců: 

                              Dita Danihelková, Pardubice

                              Magdaléna Turynová , Pardubice

                              Pavlína Nováková, Pardubice

                              Renáta Jonášová, Pardubice

2017-12-05

Plán akcí školy na prosinec

plán prosinec 2017.pdf
2017-12-04